Vad är hållbara affärer?

Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna sägs det. Med vår nya vision siktar vi högt men jag kan redan skymta trädtopparna i backspegeln.

På Karlskoga Energi & Miljö har vi tagit fram en ny vision: ”Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag”.Detta är en svår vision att uppnå men samtidigt är det ju det som är tanken med en vision. ”Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna”. Men vad är då hållbara affärer? Om man tittar på vad regeringen säger om hållbart företagande så är det följande: ”Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Att minimera företagets negativa påverkan på samhället, att följa internationella riktlinjer och att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gäller att genom handling visa att man varje dag förtjänar förtroendet från medarbetare, konsumenter, investerare och andra intressenter.”

Hur väl stämmer detta in på Karlskoga Energi & Miljö? Jag skulle vilja påstå att alla våra affärer är hållbara genom att vi har en god och långsiktig ekonomi samtidigt som vi minimerar negativa effekter på miljön och respekterar mänskliga behov samt sociala rättigheter. Egentligen är budskapet ”ju mer vi levererar desto mer hållbara är vi”. Men hur går det till praktiskt? Vår Vattenkraft producerar förnybar grön el i våra lokala kraftstationer norr om Karlskoga.  På renhållningen hämtar vi avfallet som uppstår i Karlskoga och använder det för att producera förnybar energi. En del återvinns på kraftvärmeverket för att tillverka värme, ånga och el. Kraftvärmeverket blir dessutom en allt viktigare del i framtidens energiomställning eftersom vi producerar el när den behövs som mest samtidigt som vi förser Karlskoga med storskalig värme som inte kommer från eldrivna värmepumpar. Stadsnätet möjliggör hemmaarbete och mindre resande samtidigt som det är socialt hållbart för att det ger människor samma förutsättningar på lika villkor. Vårt elnät är den infrastruktur som är grunden för eldistribution till alla men även möjliggör framtida utmaningar som mikroproduktion och laddningar av fordon. På vår biogasanläggning tillverkar vi ett grönt drivmedel på matavfall där restprodukten är ett eko-certifierat gödsel som går ut på åkrar där vi odlar mat. VA-verksamheten tillverkar vårt viktigaste livsmedel, vatten, och renar avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen igen. I samtliga av dessa affärer arbetar vi med ständiga förbättringar och digitalisering som hjälpmedel för att jobba mer effektivt och kvalitetssäkert.

Vi bedriver dessa verksamheter affärsmässigt men inte på bekostnad av våra kunder utan vi ger snarare samhället Karlskoga rätt förutsättningar för att utvecklas. Vi jämför våra priser i Nils Holgersson-undersökningen som år efter år visar att vi ligger väldigt lågt i regionen och en bit under genomsnittet i Sverige. Vi genomför kundundersökningar för att fånga upp synpunkter och önskemål för att åtgärda det vi kan. Vi försöker ha ständiga kontakter med våra företagskunder för att stötta dem i deras utveckling. På samma sätt har vi medarbetarundersökningar för att säkerställa att våra medarbetare har en säker arbetsplats där de kan trivas och utvecklas.

Allt detta gör att jag känner en stolthet att jobba på Karlskoga Energi & Miljö. Och hur går det då med vår vision? Jo, jag kan nog känna att vi redan har passerat trädtopparna…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s